Maes DakAdviesbureau
Dakveiligheid
Als gebouweigenaar of beheerder zijn er tal van eisen waar u de verantwoordelijkheid voor draagt, een belangrijk onderdeel hiervan is de dakveiligheid.

Een belangrijk orgaan hierbij is de Arbouw organisatie welke is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties. Doel van de Arbouw is de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren en het ziekteverzuim te verminderen. In het bestuur van Arbouw zitten vertegenwoordigers van Bouwend Nederland, NOA, Onderhoud NL, FNV Bouw en CNV Vakmensen.

De Arbouw doet onderzoek naar arbeidsomstandigheden, arbovriendelijke werkmethoden en -technieken, de aard en ernst van arborisico's, beroepsziekten en ongevallen. De onderzoeksresultaten vormen regelmatig de basis voor het ontwikkelen van praktische instrumenten, normen, richtlijnen, informatiesystemen en voorlichtingsmateriaal voor werkgevers en werknemers.

De Arbo - wet is het kennis platform voor veiligheid en preventie. Hier is onder andere vastgelegd dat alle werkzaamheden op een verantwoordelijke en veilige manier dienen te worden uitgevoerd. Persoonlijke- en collectieve beschermingsmiddelen beschermen de werknemer tegen risico's die de veiligheid of gezondheid van de werknemer optimaliseren.
Offerte aanvragen?
Voor vrijblijvend contact:

info@maesdakadvies.nl

Heeft u vragen?

Wij staan altijd open voor vragen, opmerking en feedback.

Stuur ons gerust een mail en wij proberen deze zo spoedig mogelijk te behandelen.

Voor direct contact kunt u altijd bellen met:

06-22157211